Filip Ondruš

lektor, trenér, mentor, firemní poradenství

Home office: Všichni by jej chtěli, ale vědí, co obnáší a může nastat?

Stále častěji se setkáváme s články o tom, jak se home office stal již celkem častým a oblíbeným benefitem, který zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům. O jeho výhodách není nutno se sáhodlouze rozepisovat, ale pojďme se podívat na možný opačný důsledek tohoto benefitu. V nedávné době jsem opravoval perfektní práci studentky v rámci studia MBA se zaměřením na soft skills na téma práce z domova. S dovolením autorky použiji některé pasáže z její práce, jež mohou posloužit jako dostatečné varovnání.

 

Firma zaváděla benefit práce s domova s tímto pozadím:

„V případě naší firmy je tedy koncept práce z domova plně technicky zvládnut a je chápán spíše jako účinný prostředek přispívající ke stabilizaci zaměstnanců než jako nástroj k ušetření nákladů firmy. Zaměstnanci je tato možnost využívána zejména v situacích, kdy mají bydliště ve větší vzdálenosti od kanceláře či v případě péče o malé děti. V zásadě by práce z domova měla znamenat méně stresu, větší klid na práci v pohodlí a soukromí domova a vyšší spokojenost zaměstnanců ve srovnání s prací vykonávanou v kanceláři.“

 

Stav u dvou vybraných (ze čtyř) zaměstnanců po prvním období:

 

Jiřina – svobodná, extrovertní, zkušená a dobře zapracovaná zaměstnankyně.

Často vyřizovala mailovou korespondenci v noci, občas nebyla dostupná v pracovní době několik hodin, nedokázala dodržet časové lhůty stanovené projektovým vedením. Opakované pracovní neschopnosti i drobné úrazy vedly k odhalení její závislosti na alkoholu. Podstoupila protialkoholní a dlouhodobou psychoterapeutickou léčbu a téměř po roce se vrátila do práce. Pracovní poměr trvá s tím, že možnost práce z domova byla po dohodě zrušena. Jiřina nyní pracuje na svém osobnostním růstu – vyhledává aktivně i školení sebeřízení a využívá nástroje time managementu. Zůstává i nadále v kontaktu s psychoterapeutickou skupinou a je rovněž v dlouhodobé péči psychiatra.

 

Jana – organizačně zdatná, systematická perfekcionistka, matka dvou dětí, extrovertní osobnost.

Oddělení práce a soukromí zvládala velmi dobře, její pracovní výkon se v domácím prostředí ještě zvýšil. Izolace, pracovní nároky a péče o děti ji však po několika měsících přivedly ke zdravotním problémům a léčbě antidepresivy. Tuto zdravotní krizi překonala a nyní úspěšně pracuje v „home office“ v zahraničí jako manažerka mezinárodního projektu. Je rychlá, flexibilní, nyní již dobře pracuje s prioritami – je si vědoma Eisenhowerova principu, hlídá si své pracovní vytížení a práci z domova je schopna úspěšně skloubit i s péčí o děti, přestože je s nimi v zahraničí sama.

 

Firemní zhodnocení:

Z výše uvedeného vyplývá, že nalezení optimální „work life balance“ může být v případě práce z domova nakonec ještě obtížnější nežli při práci ve firemní kanceláři. Práce z domova je odlišná od práce v kanceláři a pro většinu lidí méně obvyklá s potenciálním dopadem na jejich psychiku. Většina výše uvedených praktických případů je příkladem toho, že k přechodu zaměstnance do režimu „home office“ došlo živelně – bez předchozí patřičné přípravy zaměstnance i jeho nadřízeného manažera. Důsledkem toho byly situace ohrožující psychiku zaměstnance i jeho pracovní výkon.

Potvrdilo se však také, že většinu rizik spojených s prací z domova – nelehké oddělení pracovního a osobního života, pocit osamělosti, riziko snížení motivace a sebekázně apod., lze odstranit včasným upozorněním na tato rizika, správným proškolením zaměstnanců, dostatečnou komunikací a uplatněním zásad sebeřízení – „time managementu“.

 

5 základních myšlenek tohoto článku:

  • Práce z domova není pro každého.
  • Práce z domova vyžaduje více komunikace, což se v nefunkčním týmu může ukázat jako zádrhel.
  • Pokud na práci z domova dostatečně nepřipravíte firmu i zaměstnance, z benefitu může být velká potíž.
  • Jestli měl někdo doposud nedostatky v práci s časem, při práci z domova se projeví mnohonásobněji.
  • Dělejte tak, abyste byli produktivní, ať už budete pracovat odkudkoli.

P.S.: Většinu důležitého za posledního půl roku jsem napsal v kavárně, jež je i studovnou a není zvykem zde telefonovat. V kanceláři by mě rušili kolegové, kopírka apod., doma bych měl tendence odbíhat, zvedat telefonáty a vnímat pohyb partnerky po bytě, zatímco v kavárně mám sluchátka a klid. Nikoho zde neznám, soustředím se na psaní a ještě mi přichází inspirace a nápady. Klasický zaměstnavatel by asi neměl radost z mého pracovního místa, já si ale kavárnu ordinuji v rámci absolutní produktivity a na to už by mohlo slyšet více nadřízených…

A kde se pracovně nejvíce produktivní cítíte Vy?

(Jména zaměstnanců jsou záměrně změněna. Děkuji A.H. za podklady k tomuto článku.)

4. 11. 2015

Kontakty

Filip Ondruš

telefon: +420 604 791 259
e-mail: filip@filipondrus.cz

Napište mi