Filip Ondruš

lektor, trenér, mentor, firemní poradenství

Věnuji se lektorské a poradenské činnosti v oblasti osobního a profesního rozvoje. Moje služby využívají nejčastěji ti, kteří potřebují zvládat základní techniky vedení lidí
a budování manažerského postoje, bez ohledu na to, zdali na manažerské pozici právě začínají, nebo již mají praxi. Manažeři, team lídři či vedoucí skupin oceňují nejen teoretické znalosti, ale také moje vlastní zkušenosti podložené dlouhodobou a stále trvající praxí na manažerské a zároveň obchodní pozici. Právě kvůli kombinaci manažerských, obchodních a lektorských dovedností jsem majiteli firem vyhledáván také kvůli poradenství v oblasti rozvoje podnikání.

zobrazit více

Kde a jak působím

Osobní rozvoj, firemní poradenství

Věnuji se individuální práci s potenciálem jednotlivců, jejich mentoring, rozvoj manažerských dovedností a budování přirozené autority. V oblasti firemního rozvoje se soustředím na rozvoj prodejních týmů či firem působících ve zcela různých oblastech podnikání. Jedná se především o správné nastavení procesů, cílů, komunikace, motivace týmů i jednotlivců až po vedení porad.

MBA Management soft skills

Profesně vzdělávací program je zaměřen především na osobnostní rozvoj. Zabývá se problematikou vedení lidí, týmové spolupráce, strategie efektivního řešení konfliktů a mnoha dalšími zajímavými tématy. Hlavním cílem tohoto programu je nejen rozvíjení osobnosti každého studenta, ale i rozvíjení komunikačních dovedností nezbytných pro úspěšný výkon každodenní manažerské činnosti.

Cadet Go - Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti začínající manažery. Otevřený specializovaný kurz je určen novým manažerům. Unikátní ve svém zacílení na praxi, základní techniky vedení a budování manažerských postojů. Určen pro začínající manažery všech oborů a úrovní, manažery s krátkodobou praxí ve vedení lidí, team leadery, mistry, vedoucí skupin, pracovníky připravující se na převzetí manažerské pozice.

MBA Real Estate

Profesně vzdělávací program se zaměřuje na prohloubení znalostí, rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností v oblasti Real Estate. Svým zaměřením tak tento program poskytuje možnost stát se profesionály v oblasti nemovitostí, realitního trhu a facility managementu.

Kontakty

Filip Ondruš

telefon: +420 604 791 259
e-mail: filip@filipondrus.cz

Napište mi